Wang Du Lu

Wang Du Lu :

  • Hoo Keng Koen Loen/He Jing Kun Lun (1954)/Riwayat Kang Lam Hoo – OKT
  • Po Kiam Kim Tjee /Bao Jian Jin Chai 1956 (riwayat Li Boew Pek/Li Mu Bai)
  • Kiam Kie Tjoe Kong/Jian Qi Zhu Guang (1958)
  • Go Houw Tjhong Liong/Wo Hu Cang Long Liong (1959)
  • Tiat Kie Gin Pan/Tie Qi Yin Ping (1960)
  • RAJA YANG MENGEMBARA (Kianliong Koen-yoe Kanglam) – Wang Du Lu – OKT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s